ביבליוגרפיה


רשימת ספרים זו מהווה קריאה מומלצת לכל מי שרוצה להתחקות אחר מחקר זה ולהרחיבו.


העת העתיקה
התנ"ך
פרקי אבות עם פירוש הברטנורה
מדרש רבה
כתבי פילון האלכסנדרוני: מתורגמים מיוונית לעברית, מקור
תולדות מלחמת היהודים ברומאים, יוסף בן מתתיהו, תרגום מיוונית י.נ שמחוני
איליאדה מאת הומרוס, תרגום טשרניחובסקי, עם עובד
אודיסאה מאת הומרוס, תרגום טשרניחובסקי,עם עובד
כתבי אפלטון, תרגום מיוונית מאת י.ג. ליבס שוקן

פוליטיקה, אריסטו, תרגום מיוונית מאת נורית קרשון, רסטלינג
דברי הימים מאת טאקיטוס, תרגום מרומית מאת שרה דבורצקי, מוסד ביאליק וכרמל ירושלים 
אלים וגיבורים, גוסטאב שוואב, דבירבין יוון ליהודה
רומי וירושלים, משה הס, הספרייה הציונית
השקפת העולם של התנ"ך, צבי אדר,מסדה
משה האיש והדת המונותאיסטית, זיגמונד פרויד, רסטלינג
עולמות נפגשים, יוחנן לוי, מוסד ביאליק
היהודים בעולם ההלניסטי והרומי : מחקרים לזכרו של מנחם שטרן, מרכז זלמן שזר לתולדות ישראל
The Discovery of the Mind, Bruno Snell, Harper Torchbooks
The Odyssey by Homer, translated by E.V. Rieu, Penguin Classics


על המיתוס
מיתוס ומשמעות:פענוח קוד התרבות, קלוד לוי שטראוס, בבל
גזע, היסטוריה, תרבות, קלוד לוי שטראוס, רסטלינג
The Myth of the eternal return, Mireca Iliade, Bolliingen Series
The Power of Myth, Joseph Campbell, Anchor Books


על הנרטיב
סוד הסיפור המנצח, שרית ברזילאי, הוצאת ש.זק
The Hero with a thousand faces, Joseph Campbell, New World Library
The Image of the Future, Fred Polak, Elsevier   


הגות רומנטית ומחשבה לאומית
מעבר לטוב ולרוע;לגניאלוגיה של המוסר, פרידריך ניטשה, שוקן
כה אמר זרטוסטרה, פרידריך נישטה, שוקן
תרבות, דת ויהדות, זיגמונד פרויד, רסטלינג 
לאומיות ולאומים, אריק הובסבאום, רסטלינג


נאציזם
אייכמן בירושלים; דוח על הבנאליות של הרוע, חנה ארנדט, בבל 
הפסיכואנליזה של הנאציזם, ז'אן-ז'ראר בורשטיין, רסטלינג
פרקים מתוך "מאבקי" (Mein Kampf) של אדולף היטלר, תרגום מאת דן ירון, אקדמון
Facing the extreme, Tzvetan Todorov, Owl Books


ציונות- היהודי החדש
בן-גוריון, מיכאל בר-זוהר, זמורה ביתן 
למהותה של היהדות, משה זאב סולה, הוצאת "קריית ספר"
הסיפור והלאום, חנן חבר, רסטלינג
מדינת היהודים; אלטנוילנד, ידיעות ספרים
יהודים, ציונים ומה שביניהם, אניטה שפירא, עם עובד
ציונות של שרירים, חגי חריף, הוצאת יצחק בן-צבי ירושלים 
יהדות, עם יהודי ומדינת ישראל, ישעיהו ליבוביץ, שוקן


הגות פוסטמודרנית
מתי ואיך הומצא העם היהודי, שלמה זנד, רסטלינג