1. הקדמה

משמעותן של מילים רבות בארון הספרים היהודי השתנתה במהלך ההיסטוריה בהתאם לרוח המקום והזמן, אולם מעטים הם המקרים בהם השינוי היה דרמטי כל כך כפי שהיה לגבי משמעותה של המילה 'גיבור'. 


ההיסטוריה מלמדת כי התשובות שניתנו לשאלה "איזהו הגיבור?" היו מגוונות לא רק לאורך תקופות אלא גם לרוחבן של תרבויות שונות. שורשו של שינוי זה בתפיסת הגיבור נטוע עמוק בתולדותיה של התרבות המערבית ובתפקיד המרכזי שתפס המיתוס המקראי שייצג עולם ערכים מהפכני ביחס לתרבות האלילית בה צמח.


משה


ניטשה, ראשון ההוגים המודרניים לתאר קווי דמותה של מהפכה זו, טען כי התרבות המערבית היטיבה כל כך להטמיע שינוי ערכי זה, כך שלמעשה משמעותם המקורית של הערכים שהרכיבו את האתוס הדומיננטי בעולם העתיק נעדרה כמעט לחלוטין מפרשנויותיהם המקובלות של חכמי הדורות.

בלוג-עיוני זה מבקש לחשוף את אותו היפוך ערכים על ידי התחקות אחר התפתחותו של מושג הגיבור ותפיסתו בתרבות היהודית ובתרבות היוונית-הלניסטית, מתוך רצון להציע נקודת מבט חדשה הרלוונטית גם לתקופתנו. היהודי "החדש", הישראלי, כך אטען, הנו תוצר בלתי נמנע של אותה מלחמת תרבות. 


אכילס


אין תגובות:

הוסף רשומת תגובה